Vytvoření topné plochy

Topná podlaha poskytuje projektantovi možnost realizace v několika variantách. Jednotlivé alternativy lze rozdělit do těchto základních typů:


Podle způsobu provedení topné podlahy rozlišujeme:


- Provedení topné podlahy suchým způsobem,

- Provedení topné podlahy mokrým způsobem,

- Provedení topné podlahy pomocí modulové klima podlahy.Podle tvarování topného okruhu rozeznáváme:


- Meandrovitě uspořádání topného registru,

- Paralelní uspořádání topného registru.


Volba vhodného variantu z hlediska návrhu konstrukce a tvarování topného okruhu závisí na několika faktorech, přičemž v první řadě se však musí zohlednit dopad ochlazovaných ploch v podobě realizace okrajových zón, příp. minimalizaci teplotní nerovnoměrnosti povrchu podlahy eliminováno prostřednictvím bifilárneho způsobu ukládání.ZPŮSOBY PROVEDENÍ TOPNÉ PODLAHY


Podle technologie provedení topné podlahy rozeznáváme tři základní způsoby: suchý, mokrý a pomocí modulových klima podlah.


a) Suchý způsob


Trubky jsou uloženy do izolační vrstvy umístěné pod betonovou deskou. Od cementového potěru jsou odděleny speciální vrstvou, a to buď plastovou nebo kovovou fólií. Kovová lamela zvyšuje pevnost podlahy a umožňuje rovnoměrný rozvod tepla.


Při suchém způsobu pracuje podlaha s vyššími teplotami topné vody, přívodní teplota vody se může pohybovat v rozsahu TPR = 40 až 70 ° C.


Tento způsob se využívá při potřebě nižších hustot tepelného toku, do 50 W.m-2, např. při temperování podlahy nebo doplňkovém vytápění a všude tam, kde se vyžaduje nižší konstrukční výška topné podlahy (např. při rekonstrukcích).
b) Mokrý způsob


Trubky jsou zabetonovány přímo do cementového lože nad tepelně-zvukovou izolací. Trubky jsou obaleny betonem. Předpokládaná teplota topné vody na přívodu je TPR 35 až 55 ° C, podlaha pracuje se specifickým výkonem nad 50 W.m-2.


Mokrý způsob se dá aplikovat i na naše podmínky, protože nevyžaduje prefabrikaci jednotlivých prvků topné podlahy a jednotlivé komponenty topné podlahy se v podstatě zajišťují domácím sortimentem.c) Modulové - klima podlahy


Klima podlahy jsou duté profily, které se vyrábějí přímo pro tento účel. Kladou se na tepelnou izolaci jako souvislá plocha, vytvořená hydraulickým propojením jednotlivých topných polštářů. Topná podlaha s topnými modulárními - klima podlahami. Jejich výhodou je vyšší pružnost topné soustavy, nízká konstrukční výška a rovnoměrné rozdělení povrchové teploty topné podlahy.


Takto vytvořená topná podlaha pracuje s nízkými teplotami topné vody (TPR = 25 až 35 ° C). u nás se zatím podobný prvek komerčně nevyrábí, existuje však jako předmět vynálezu AO 258 622.ZPŮSOBY TVAROVANÍ TOPNÉHO REGISTRU


Podle tvarování rozlišujeme dva základní způsoby vytvoření topného okruhu: meandrový a paralelní.


a) meandrovitě způsob kladení topného okruhu. Při takovém uspořádání je povrchová teplota podlahy po celé její ploše rovnoměrná. Nevýhodou je pokles vnitřní teploty v horizontálním směru od vnitřní k vnější konstrukci. Tento jev lze částečně eliminovat vytvořením okrajové zóny. Pro meandrovitě tvarování se předepisují trubky s větším průměrem (např. 18 x 2 mm, 20 x 2 mm), neboť tvarování umožňuje menší poloměry oblouků, tvarovaných pod úhlem 90 ° C.


b) Paralelní tvarování topného okruhu. Při tomto způsobu kladení klesá teplota topné vody od vnější stěny k vnitřní, což způsobuje rovnoměrnější rozdělení teplot ve vytápěné místnosti. Oblouky se tvarují pod úhlem 180 ° C, což vyžaduje používat trubky s menšími průměry (např. 16 x 2 mm, 17 x 2 mm).


Oba způsoby umožňují pokládku s okrajovou zónou, kterou eliminujeme negativní vliv ochlazovaných stavebních konstrukcí, tj umísťujeme je nejčastěji pod okna, příp. do rohů objektů, a to do hloubky 0,5 až 1,0 m.


Bifilárnym kladením přívodního a vratného potrubí vedle sebe lze dosáhnout stejnou průměrnou teplotu topné vody ve všech bodech topného okruhu a tím i rovnoměrnější povrchovou teplotu topné podlahy. Výrazněji se tento účinek projevuje při meandrovitě tvarování.


V této kategorii nejsou žádné výrobky.

chat 0917 133 662 info@atria.sk Máte otázku?
Napíšte nám správuclear
Správa bola odoslaná. ZATVORIŤ
isoOdporučený termostat
Junkers CW100
format_align_justifyRebrkov raditory
Odporučený rebríkový radiátor
settings_backup_restoreOdporučené čerpadl
Čerpadlá
IBO OHI
isoOdporučený termostat
Protherm Thermolink P2
isoOdporučený termostat
Buderus RC 300
isoOdporučený termostat
Vaillant multiMATIC 700
isoOdporučený termostat
Emos EMP911
swap_callsOdporučené potrubie
Pex-AL-Pex 16x2
call_splitOdporučené rozdeľovače
Odporučené rozdeľovače
merge_typeOdporučené spojky
Odporučené spojky
border_outerOdporučené dosky
Odporučené systémové dosky
powerOdporučené pirly
Odporučené vykurovacie tye
flip_to_frontOdporučené skrinky
Odporučené skrinky